10:31 ICT Thứ hai, 20/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Thuế - Tax

Các báo cáo nộp trong 2018

Thứ ba - 17/10/2017 11:27
Đỗ Trọng Hiền 0909164167 - 0917303340 - hienchiefac@nghiepvuketoan.vn

Đỗ Trọng Hiền 0909164167 - 0917303340 - hienchiefac@nghiepvuketoan.vn

LỊCH NỘP CÁC BÁO CÁO CQNN 2018
LỊCH NỘP CÁC BÁO CÁO CQNN 2018
 
I.  Cơ quan thuế (DN áp dụng báo cáo theo quý):
 

STT Tên báo cáo Hạn nộp Kế hoạch hoàn thành Lưu ý Đã hoàn thành
1 Tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế GTGT KHÔNG CÒN PHẢI NỘP Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-gia-tri-gia-tang/Bo-huong-dan-nop-Mau-06-GTGT-2213/
2 Tờ khai Lệ phí môn bài 2018 30/01/2018 25/01/2018 Không nộp nếu không có thay đổi
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-mon-bai/MUC-THUE-MON-BAI-2017-2122/
 
 
3 Nộp tiền lệ phí môn bài 2018 30/01/2018 25/01/2018 Nộp tiền qua mạng  
4 Tờ khai thuế GTGT Q4/2017 30/01/2018 25/01/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
5 Tờ khai thuế TNCN Q4/2017 30/01/2018 25/01/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
6 Báo cáo THSD HĐ Q4/2017 30/01/2018 25/01/2018    
7 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 4/2017 30/01/2018 25/01/2018 Xem lãi, lỗ kế hoạch nộp ngay để tránh phạt chậm nộp  
8 Quyết toán thuế TNDN 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
9 Quyết toán thuế TNCN 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
10 Báo cáo tài chính 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
11 Tờ khai thuế GTGT Q1/2018 30/04/2018
 
25/04/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
12 Tờ khai thuế TNCN Q1/2018 30/04/2018
 
25/04/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
13 Báo cáo THSD HĐ Q1/2018 30/04/2018
 
25/04/2018    
14 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 1/2018 30/04/2018
 
25/04/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
15 Tờ khai thuế GTGT Q2/2018 30/07/2018
 
25/07/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
16 Tờ khai thuế TNCN Q2/2018 30/07/2018
 
25/07/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
17 Báo cáo THSD HĐ Q2/2018 30/07/2018
 
25/07/2018    
18 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 2/2018 30/07/2018
 
25/07/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
19 Tờ khai thuế GTGT Q3/2018 30/10/2018
 
25/10/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
20 Tờ khai thuế TNCN Q3/2018 30/10/2018
 
25/10/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
21 Báo cáo THSD HĐ Q3/2018 30/10/2018
 
25/10/2018    
22 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 3/2018 30/10/2018
 
25/10/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
 
II.   Cơ quan thuế (DN áp dụng báo cáo theo tháng):
 

STT Tên báo cáo Hạn nộp Kế hoạch hoàn thành Lưu ý Đã hoàn thành
1 Tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế GTGT KHÔNG CÒN PHẢI NỘP Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-gia-tri-gia-tang/Bo-huong-dan-nop-Mau-06-GTGT-2213/
2 Tờ khai Lệ phí môn bài 2018 30/01/2018 25/01/2018 Không nộp nếu không có thay đổi
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-mon-bai/MUC-THUE-MON-BAI-2017-2122/
 
 
3 Nộp tiền lệ phí môn bài 2018 30/01/2018 25/01/2018 Nộp tiền qua mạng  
4 Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017 20/01/2018 15/01/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
5 Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2017 20/01/2018 15/01/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
6 Báo cáo THSD HĐ tháng 12/2017 20/01/2018 15/01/2018    
7 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 4/2017 30/01/2018 25/01/2018 Xem lãi, lỗ kế hoạch nộp ngay để tránh phạt chậm nộp  
8 Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2018 20/02/2018 15/02/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
9 Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2018 20/02/2018 15/02/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
10 Báo cáo THSD HĐ tháng 01/2018 20/02/2018 15/02/2018    
11 Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2018 20/03/2018 15/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
12 Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2018 20/03/2018 15/03/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
13 Báo cáo THSD HĐ tháng 02/2018 20/03/2018 15/03/2018    
14 Quyết toán thuế TNDN 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
15 Quyết toán thuế TNCN 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
16 Báo cáo tài chính 2017 31/03/2018 25/03/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
17 Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018 20/04/2018
 
15/04/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
18 Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2018 20/04/2018
 
15/04/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
19 Báo cáo THSD HĐ tháng 03/2018 20/04/2018
 
15/04/2018    
20 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 1/2018 30/04/2018
 
25/04/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
21 Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2018 20/05/2018
 
15/05/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
22 Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2018 20/05/2018
 
15/05/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
23 Báo cáo THSD HĐ tháng 04/2018 20/05/2018
 
15/05/2018    
24 Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2018 20/06/2018
 
15/06/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
25 Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2018 20/06/2018
 
15/06/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
26 Báo cáo THSD HĐ tháng 05/2018 20/06/2018
 
15/06/2018    
27 Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2018 20/07/2018
 
15/07/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
28 Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2018 20/07/2018
 
15/07/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
29 Báo cáo THSD HĐ tháng 06/2018 20/07/2018
 
15/07/2018    
30 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 2/2018 30/07/2018
 
25/07/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
31 Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2018 20/08/2018
 
15/08/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
32 Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2018 20/08/2018
 
15/08/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
33 Báo cáo THSD HĐ tháng 08/2018 20/08/2018
 
15/08/2018    
34 Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2018 20/09/2018
 
15/09/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
35 Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2018 20/09/2018
 
15/09/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
36 Báo cáo THSD HĐ tháng 08/2018 20/09/2018
 
15/09/2018    
37 Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2018 20/10/2018
 
15/10/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
38 Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2018 20/10/2018
 
15/10/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
39 Báo cáo THSD HĐ tháng 09/2018 20/10/2018
 
15/10/2018    
40 Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 3/2018 30/10/2018
 
25/10/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
41 Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2018 20/11/2018
 
15/11/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
42 Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2018 20/11/2018
 
15/11/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
43 Báo cáo THSD HĐ tháng 10/2018 20/11/2018
 
15/11/2018    
44 Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2018 20/12/2018
 
15/12/2018 Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
45 Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2018 20/12/2018
 
15/12/2018 Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh  
46 Báo cáo THSD HĐ tháng 11/2018 20/12/2018
 
15/12/2018    
 
III.           Cơ quan thống kê:
 

STT Tên báo cáo Hạn nộp Kế hoạch hoàn thành Lưu ý
1 Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp 2017 30/03/2018 20/03/2018  
2 Báo cáo tài chính 2017 30/03/2018 20/03/2018  
 
IV.   Phòng LĐ-TBXH:
 

STT Tên báo cáo Hạn nộp Kế hoạch hoàn thành Lưu ý
1 Báo cáo tình hình sử dụng lao động Khi có phát sinh
2 Báo cáo tình hình tăng giảm lao động Khi có biến động
3 Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương Khi có biến động về mức lương
THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP/ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TL CÔNG ĐOÀN, ĐÓNG KPCĐ, ĐK HTTBL
 
V.       Phòng BHXH:
 

STT Tên báo cáo Hạn nộp Kế hoạch hoàn thành Lưu ý
1 Lập danh sách đăng ký tham gia BHXH Khi có phát sinh
2 Tăng, giảm, thay đổi, bổ sung Khi có phát sinh
 
TẢI FILE THEO D
ÕI
http://www.mediafire.com/?wxuh6yu2owdmk


Tác giả bài viết: Đỗ Trọng Hiền - Chinluamientay

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 121


Hôm nayHôm nay : 13638

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 444753

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30785486

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến www.nghiepvuketoan.vn từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Công cụ tìm kiếm

Khác

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên