07:55 ICT Thứ sáu, 23/02/2024

Trang nhất » Tin Tức » Thư Viện Pháp Luật- The library of law » Luật đất đai - nhà ở - hộ tịch

News: TỔNG HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI VĂN BẢN - HỢP ĐỒNG PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán

Thứ sáu - 12/07/2019 12:05
Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN 0909164167 – 0917303340 hien.lawyer2015@gmail.com nghiepvuketoan.vn dogialuat.vn

Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN 0909164167 – 0917303340 hien.lawyer2015@gmail.com nghiepvuketoan.vn dogialuat.vn

Nghiệp vụ kế toán / Đỗ Gia Luật / Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: News: TỔNG HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI VĂN BẢN - HỢP ĐỒNG PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán
VUI LÒNG LIÊN HỆ
Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
0909164167 - 0917303340 
hien.lawyer2015@gmail.com

===Căn cứ pháp lý:
  • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc Hội khóa XIII, hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
  • Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13, do Quốc hội 13 ban hành ngày 25/11/2014, quy định luật nhà ở, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
  • Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13, do Quốc hội 13 ban hành ngày 29/11/2013, quy định luật nhà ở, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;
  • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, do Chính phủ ban hành ngày 15/05/2014, quy định chi tiết thi hành MSĐ của Luật đất đai, hiệu lực thi hành NĐ từ ngày 01/07/2014;
  • Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT, do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành ngày 27/01/2015, quy định MSĐ của NĐ số 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, hiệu lực thi hành TT từ ngày 13/03/2015.
 
STT Loại hợp đồng/ Văn bản Tham chiếu cơ sở pháp lý
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
1 Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ Khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-dan-su/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-BO-LUAT-DAN-SU-2015-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2672/
2 Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài Khoản 5 Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-dan-su/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-BO-LUAT-DAN-SU-2015-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2672/
3 Văn bản về lựa chọn người giám hộ Khoản 2 Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-dan-su/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-BO-LUAT-DAN-SU-2015-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2672/
LUẬT ĐẤT ĐAI
1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
2 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
3 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
4 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
5 Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Điểm b khoản 3 Điều 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
6 Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Điểm b khoản 3 Điều 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
7 Văn bản thừa kế về quyền sử dụng đất Điểm c khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013
http://nghiepvuketoan.vn/news/Thu-vien-phap-luat/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-VAN-BAN-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-DAT-DAI-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2671/
LUẬT NHÀ Ở
1 Hợp đồng mua bán nhà ở Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/
2 Hợp đồng tặng cho nhà ở Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/
3 Hợp đồng đổi nhà ở Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/
4 Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/
5 Hợp đồng thế chấp nhà ở Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/
6 Văn bản thừa kế về nhà ở Khoản 3 Điều 122 Luật Nhà ở 2014
http://nghiepvuketoan.vn/news/Luat-ho-tich/News-TONG-HOP-QUY-DINH-PHAP-LUAT-VE-CAC-LOAI-HOP-DONG-PHAI-CONG-CHUNG-CHUNG-THUC-THEO-LUAT-NHA-O-Do-Gia-Luat-Nghiep-vu-ke-toan-2670/

Lưu ý:
Các thông tin văn bản pháp luật, bài viết đăng tải được:
1/ Biên soạn bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm.
2/ Sưu tầm từ các trang web chuyên ngành, có độ tin cậy cao nhằm góp phần phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật.
Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm quý thành viên truy cập. Quý thành viên truy cập trang không được áp dụng khi chưa có ý kiến chính thức của luật sư, chuyên viên tư vấn.
=========================================
MỌI CHIA SẺ VỀ PHÁP LUẬT (TƯ VẤN VÀ TỐ TỤNG), THUẾ - KẾ TOÁN - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI – TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC.

VUI LÒNG LIÊN HỆ
Đỗ Trọng Hiền 0909164167 – 0917303340
hien.lawyer2015@gmail.com
hienchiefac@nghiepvuketoan.vn
ctb_tuvan@nghiepvuketoan.vn
http://nghiepvuketoan.vn/
Fanpage: nghiepvuketoan.vn
Groupface: Thuế - nghiepvuketoan.vn  - Tax – Account
Youtube: gõ #luatsudotronghien


Tác giả bài viết: Luật sư Đỗ Trọng Hiền

Nguồn tin: dogialuat

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 4260

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 443370

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29352426

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên