15:38 ICT Thứ hai, 16/12/2019

Trang nhất » Tin Tức » Quản trị-Đầu tư » Chứng khoán

Tin vắn chứng khoán ngày 18/4

Thứ hai - 18/04/2011 10:34
Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết 8.568.000 cổ phiếu trên HOSE.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết 8.568.000 cổ phiếu trên HOSE.

Những thông tin đáng chú ý ngày 18/4/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam Những thông tin đáng chú ý ngày 18/4/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

NGUYỆT ÁNH
08:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/4/2011

 


* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 410/2011/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết 8.568.000 cổ phiếu. Công ty có vốn điều lệ 85.680.000.000 đồng, trụ sở chính: số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

* Từ ngày 20/4/2011 - 29/4/2011, ông Nguyễn Văn Ân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 87.318 cổ phiếu, chiếm 0,88% vốn điều lệ, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 22/4/2011 - 22/6/2011, bà Cao Thị Thanh Bình - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) đăng ký bán hết 3.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 20/4/2011 - 20/6/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đăng ký bán 419.000 cổ phiếu, đăng ký mua 419.400 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.164.992 cổ phiếu, chiếm 9,99% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 23/3/2011 - 14/4/2011, ông Trịnh Hữu Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đã mua 30.120 cổ phiếu, do đặt lệnh nhầm, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 240.917 cổ phiếu, chiếm 2,94% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/4/2011 - 20/6/2011, ông Trịnh Hữu Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 270.917 cổ phiếu, chiếm 3,30% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 25/2/2011 - 13/4/2011, ông Nguyễn Quý - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 254.163 cổ phiếu, chiếm 3,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/4/2011 - 20/6/2011, ông Nguyễn Quý - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Phó giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 264.163 cổ phiếu, chiếm 3,22% vốn điều lệ.

* Từ ngày 19/4/2011 - 19/6/2011, bà Võ Thị Vân Anh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) đăng ký mua 2.070 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 27.109 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 18/2/2011 - 18/4/2011, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký bán 343.200 cổ phiếu, nhưng không bán được do diễn biến giá trên thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.843.200 cổ phiếu, chiếm 15,13% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/4/2011 - 18/6/2011, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) đăng ký bán 343.200 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.500.000 cổ phiếu, chiếm 12,31% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngỳ 19/4/2011 - 30/4/2011, ông Lê Hùng Cường - Kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) đăng ký bán hết 15.778 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/2/2011 - 8/4/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) đăng ký mua 290.310 cổ phiếu; đăng ký bán 290.310 cổ phiếu, đã mua 31.660 cổ phiếu, đã bán 35.370 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá cổ phiếu biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 963.990 cổ phiếu, chiếm 6,65% vốn điều lệ (chưa bao gồm 188.166 cổ phiếu thưởng chưa về tài khoản).

* Từ ngày 18/4/2011 - 18/6/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) đăng ký mua 290.310 cổ phiếu; đăng ký bán 290.310 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 963.990 cổ phiếu, chiếm 6,65% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/4/2011 - 13/4/2011, ông Lê Văn Truông - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, đã mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 500.223 cổ phiếu.

* Từ ngày 18/4/2011 - 18/5/2011,  ông Lê Văn Truông - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 530.223 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 20/4/2011 - 20/6/2011, Vietnam Property Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty cổ phần xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) đăng ký bán 1.400.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 415.150 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 5/5/2011- 5/7/2011, Công ty Cổ phần Hùng Vương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) đăng ký mua 1.150.136 cổ phiếu, chiếm 9% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AGF, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 7.728.602 cổ phiếu, chiếm 60,10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AGF nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) thông ông Nguyễn Thanh Phú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 12/3/2011.

* Từ ngày 28/1/2011 - 28/3/2011, ông Hồ Sỹ Ban - nhân viên tổ chức hành chính Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) đăng ký bán 1.490 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu xuống thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.490 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 4/1/2011 - 4/4/2011, Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) đăng ký mua 278.240 cổ phiếu, chiếm 0,44% vốn điều lệ; đã bán 385.540 cổ phiếu, chiếm 0,6% vốn điều lệ, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.655.200 cổ phiếu, chiếm 5,76% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) bổ nhiệm bà Vũ Thị Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công y nhiệm kỳ 2011 - 2015.

* Ngày 27/4/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Phòng chiếu phim số 1, tầng 3, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

* Ngày 25/4/2011, Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Diamond Hall A, Sofitel Plaza, 17 Đường Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM.

* Ngày 23/4/2011, Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Cao su - 108 Võ Thị Sáu, phường Tháng Tám, Tp. Vũng Tàu.

* Từ ngày 1/3/2011- 31/3/2011, bà Võ Thị Hồng Hạnh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HOSE) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, đã bán 211.260 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 38.740 cổ phiếu, chiếm 0,39% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân.

* Tính đến ngày 31/3/2011, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.336 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) thông báo bà Hồ Thị Hoàng Diệu thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 1/4/2011 vì lý do sức khỏe.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) bầu ông Lê Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 12/4/2011; ông Đoàn Ngọc Quang thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Gia Định, kể từ ngày 5/4/2011.

* Ngày 22/4/2011, Công ty cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011  tại Hội trường Nhà máy Ô tô Cửu Long thuộc Công ty Cổ phần Ô tô TMT tại Km 23+500 quốc lộ 5, xã Trăng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

* Ngày 24/3/2011, bà Lý Thị Bình - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đã bán 20.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 57.570 cổ phiếu.

* Ngày 24/3/2011, ông Lê Minh Tâm - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) đã bán 50.000 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 229.170 cổ phiếu.

* Ngày 29/3/2011, Intereffekt Investment Funds N.V; Intereffekt Frontier Vietnam Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (mã HSI-HOSE) đã mua 566.450 cổ phiếu, chiếm 5,93% vốn điều lệ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX) được niêm yết bổ sung 2.250.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 761/UBCK-GCN ngày 13/12/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 22.500.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9-HNX) được niêm yết bổ sung 4.000.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 763/UBCK-GCN ngày 13/12/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là  40.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) được niêm yết bổ sung 1.468.905 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 760/UBCK-GCN ngày 13/12/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 14.689.050.000 đồng.

* Từ ngày 15/2/2011 - 9/4/2011, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký mua 320.000 cổ phiếu; đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 591.800 cổ phiếu, tương đương với 6,58% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Từ ngày 18/4/2011 - 9/6/2011, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, tương đương với 3,6 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành; đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, tương đương với 2,8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 12/2/2011 - 12/4/2011, bà Vũ Thị Cấp - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do chưa đạt được mức giá như mong muốn; đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 500 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 14.934 cổ phiếu (kể cả cổ phiếu phát hành thêm và 5.434 cổ phiếu mua từ phát hành thêm).

* Từ ngày 19/4/2011 - 17/6/2011, bà Vũ Thị Cấp - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 8/2/2011 - 7/4/2011, ông Phạm Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, đã bán 49.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100 cổ phiếu.

* Từ ngày 18/4/2011 - 15/6/2011, ông Phạm Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 22/4/2011 - 17/7/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm ổn định giá giao dịch cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ nguồn thặng dư vốn. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường nhưng không vượt quá 18.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ ngày 14/4/2011 - 14/6/2011, ông Phùng Văn Quý - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 13.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 16/2/2011 - 14/3/2011, ông Lê Kim Hưng - thành vien Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 200 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 200 cổ phiếu.

* Ngày 1/3/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) đã mua 17.142 cổ phiếu, trong đó: số lượng cổ phiếu lô lẻ mua lại của nhà đầu tư 142 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu sửa lỗi cho giao dịch ngày 24/2/2011 là 17.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 21.161 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Lê Kim Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc điều hành của Công ty kể từ ngày 1/4/2011.

* Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) thông báo ông Phạm Đức Chính thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị công ty; Ông Phạm Văn Hùng được bầu vào thanh viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 6/4/2011; bà Nghiêm Thị Bốn thôi giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát công ty; bà Phạm Thị Hiếu được bầu vào Ban kiểm soát công ty và giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 6/4/2011.

* Từ ngày 14/2/2011 - 7/4/2011. Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc VMF, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.153.800 cổ phiếu, chiếm 12,82% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (mã PHH-HNX) thông báo ông Trần Văn Long – Phó Tổng giám đốc Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 6/4/2011 (nhiệm kỳ 2010-2014). Việc thông qua chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Long được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nguồn tin: VN Economy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: ngày 18/4/2011
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1957

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45972

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8333367

PHẦN MỀM ĐỌC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Công bố bản án, quyết định của tòa án

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao lưu trao đổi nghiệp vụ. Ngoài ra trang web còn có những tiện ích phục vụ thành viên...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến www.nghiepvuketoan.vn từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Công cụ tìm kiếm

Khác

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tra cứu hóa đơn
Diễn đàn Nghiệp vụ kế toán
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật
Phần mềm kê khai thuế
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
Trang web đăng ký mã số thuế TNCN
Tra cứu thông tin Người Nộp Thuế
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trang web Tổng Cục Thuế

Đăng nhập thành viên