10:48 ICT Thứ hai, 20/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Thuế - Tax » Quản lý thuế & Thuế khác - THE LAW ON TAX ADMINISTRATION

24. New: CHI CỤC THUẾ QUẬN 7 - NHẮC NỘP TỜ KHAI 2020 - Cục thuế TP.HCM / Đỗ Gia Luật/ Luật sư Đỗ Trọng Hiền/ Nghiệp vụ kế toán

Thứ tư - 19/02/2020 23:03
Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN 0909164167 – 0917303340 hien.lawyer2015@gmail.com nghiepvuketoan.vn dogialuat.vn

Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN 0909164167 – 0917303340 hien.lawyer2015@gmail.com nghiepvuketoan.vn dogialuat.vn

Nghiệp vụ kế toán / Đỗ Gia Luật / Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: 24. New: CHI CỤC THUẾ QUẬN 7 - NHẮC NỘP TỜ KHAI 2020 - Cục thuế TP.HCM / Đỗ Gia Luật/ Luật sư Đỗ Trọng Hiền/ Nghiệp vụ kế toán
VUI LÒNG LIÊN HỆ
Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
0909164167 - 0917303340 
hien.lawyer2015@gmail.com

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ QUẬN 7                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn quận 7
Về việc nộp lệ phí môn bài năm 2020, tiền thuế và quyết tóan thuế năm 2019
 

1/ Nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước bằng hình thức nộp thuế điện tử.
- Căn cứ vào vốn điều lệ (vốn đầu tư), Quý doanh nghiệp thực hiện nộp Lệ phí môn bài năm 2020 bằng hình thức nộp thuế điện tử chậm nhất ngày 30/01/2020, cụ thể như sau:
Biểu tính Lệ phí môn bài

Bậc Lệ phí môn bài Vốn điều lệ
(vốn đầu tư)
Mức Lệ phí Môn bài cả năm Tiểu mục
 
Bậc (Mức) 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng 2862
Bậc (Mức) 2 Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng 2863
Bậc (Mức)  3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng 2864
(Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai Lệ phí môn bài năm 2020)
- Căn cứ tình hình kê khai và nộp thuế năm 2019, Quý doanh nghiệp nộp tiền thuế nợ năm 2019 và các khỏan nợ thuế từ năm 2019 về trước (nếu có) vào Ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức nộp thuế điện tử.
2/ Nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 và Nộp tiền thuế TNDN năm 2019:
Quý doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019, chậm nhất ngày 30/3/2020.
Trường hợp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức tín dụng, thì nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đính kèm Báo cáo kiểm tóan chậm nhất ngày 30/3/2020; Cơ quan thuế không tiếp  nhận hồ sơ Quyết toán thuế TNDN năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm.
Căn cứ số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, Quý doanh nghiệp tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 lớn hơn hoặc bằng 80% số thuế phải nộp của Quyết toán thuế thu nhập năm 2019 chậm nhất ngày 30/01/2020 để không bị tính phạt chậm nộp tiền thuế theo luật định.
Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/10/2019 thì không phải nộp quyết toán thuế TNDN năm 2019 (từ ngày 01/10/2019-31/12/2019); Doanh nghiệp nộp Quyết toán thuế TNDN năm 2020 từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2020.
3- Thuế thu nhập cá nhân
Trường hợp người lao động tại Doanh nhiệp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (con, vợ hoặc chồng, cha, mẹ) trong năm 2019 thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong năm 2019; người lao động phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nêu trên với Doanh nghiệp đồng thời Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế chậm nhất 30/3/2020.
Doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Thời hạn nộp toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 chậm nhất ngày 30/3/2020.
Trường hợp năm 2019, Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.
4/ Khai thuế giá trị gia tăng
Năm 2019 là năm cuối của chu kỳ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, căn cứ vào tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm 2019, Doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tháng (hay quý) ổn định từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022, như sau:
Doanh nghiệp đang hoạt động có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm 2019 từ 50 tỷ đồng trở xuống thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý ổn định theo chu kỳ 3 năm từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022.
- Trường hợp Doanh nghiệp bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2019 thì Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2019 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2020 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý ổn định đến hết ngày 31/12/2022.
- Trường hợp Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 02/2019 thì năm 2019, năm 2020 Doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2020 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2021 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý ổn định đến hết ngày 31/12/2022.
Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
Trường hợp Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022 muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho Chi cục Thuế quận 7 chậm nhất là ngày 20/02/2020.
Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý
- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
          Lưu ý:
-Chi cục Thuế quận 7 cũng như Cơ quan thuế khác không cử người hoặc gọi điện thoại  đến trụ sở của Doanh nghiệp để giới thiệu cũng như bán bất cứ tài liệu gì. Trường hợp có người giả mạo cơ quan thuế đến Doanh nghiệp để bán tài liệu thì yêu cầu báo công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật
Quý doanh nghiệp cần biết thông tin về chính sách thuế, đề nghị liên hệ trực tiếp tại bộ phận một cửa - Đội Tuyên truyền Hỗ trợ, Chi cục Thuế quận 7 địa chỉ 350 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q7 (ĐT: (028) 377 20 473-101).
Trân trọng.


====
=========================================
MỌI CHIA SẺ VỀ PHÁP LUẬT (TƯ VẤN VÀ TỐ TỤNG), THUẾ - KẾ TOÁN - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI – TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC.
VUI LÒNG LIÊN HỆ
Đỗ Trọng Hiền 0909164167 – 0917303340
hien.lawyer2015@gmail.com
hienchiefac@nghiepvuketoan.vn
ctb_tuvan@nghiepvuketoan.vn
http://nghiepvuketoan.vn/
Fanpage: nghiepvuketoan.vn
Groupface: Thuế - nghiepvuketoan.vn  - Tax – Account
Youtube: gõ #luatsudotronghien

Tác giả bài viết: Luật sư Đỗ Trọng Hiền sưu tầm

Nguồn tin: Chi cục Thuế Quận 7 - HCM mail

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 113


Hôm nayHôm nay : 14013

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 445128

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30785861

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến www.nghiepvuketoan.vn từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Công cụ tìm kiếm

Khác

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên