04:53 ICT Thứ ba, 23/04/2024

Trang nhất » Tin Tức » Doanh nghiệp - Enterprise » Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp

BIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14

Thứ sáu - 19/02/2021 18:09
Ngô Tấn Nguyên - ngotannguyen2205@gmail.com – 0945283038

Ngô Tấn Nguyên - ngotannguyen2205@gmail.com – 0945283038

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn / Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: BIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020/QH14
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ - Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
#0909164167 - 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.comNHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhậtTỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢONHẤP VÀO CÁC LINK PHÍA DƯỚI

PHẦN THỦ TỤC LIÊN QUAN

Mẫu khách hàng cung cấp thông tin thành lập doanh nghiệp #thanhlapdoanhnghiep #dotronghien #ngotannguyen

1. Thông tin chung

1.1. QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT KINH DOANH

2. Thay đổi Thông tin Công ty TNHH MTV

2.1. Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu #DoTrongHien #NgoTanNguyen

2.2. Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu #DoTrongHien #NgoTanNguyen

2.3. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNPHẦN BIỂU MẪU CHUNG

0. Đăng ký dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà

1. Phụ lục I.1/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

2. Phụ lục I.2/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Công ty tnhh một thành viên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

3.Phụ lục I.3/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

4. Phụ lục I.4/Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty cổ phần/ / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

5.Phụ lục I.5/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/ Công ty hợp danh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

6. Phụ lục I.6/ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

7. Phụ lục I.7/ Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

8.Phụ lục I.8/ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

9.Phụ lục I.9/ Danh sách thành viên công ty hợp danh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

10.Phụ lục II.1/ THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán

Phụ lục này bao gồm:
1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
3. Đăng ký thay đổi thành viên công ty tnhh/thành viên hợp danh công ty hợp danh
4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
5. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh
6. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
7. Thông báo thay đổi thông tin  về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức/cổ đông là tổ chức nước ngoài 
8. Thông báo thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần
9. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

11.Phụ lục II.2/THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

12.Phụ lục II.3/ THÔNG BÁO/ Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

13.Phụ lục II.4/ THÔNG BÁO/ Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

14.Phụ lục II.5/ THÔNG BÁO/ Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

15.Phụ lục II.6/ THÔNG BÁO/ Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

17.Phụ lục II.8/ THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

18.Phụ lục II.9/ THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

19.Phụ lục II.10/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,  Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

20.Phụ lục II.11/ THÔNG BÁO Về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

21.Phụ lục II.12/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi/ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

22. Phụ lục II.13/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng/ nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


23. Phụ lục II.14/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


24.Phụ lục II.15/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


25.Phụ lục II.16/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


26. Phụ lục II.17/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


27.Phụ lục II.18/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/ Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


28. Phụ lục II.19/ THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

29.Phụ lục II.20/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền
 

30.Phụ lục II.21/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

31.Phụ lục II.22/ THÔNG BÁO/ Về việc giải thể doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

32.Phụ lục II.23/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

33.Phụ lục II.24/ GIẤY ĐỀ NGHỊ/ Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp/ / Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

34.Phụ lục II.25/ CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền

 

35.Phụ lục II.26/  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


36.Phụ lục II.27/ THÔNG BÁO CHẤM DỨT CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


37.Phụ lục III.1/ GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


38.Phụ lục III.2/ THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


39.Phụ lục III.3/ THÔNG BÁO Thay đổi chủ hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


40.Phụ lục III.4/  THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


41.Phụ lục III.5/ THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền


42.Phụ lục III.6/ GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ Đỗ Gia Luật/ Nghiệp vụ kế toán/ Đỗ Trọng Hiền
CÒN TIẾP


 


#NgoTanNguyen
#0945283038


Lưu ý:


Tác giả bài viết: Ngô Tấn Nguyên/ Mật Đắng

Nguồn tin: dogialuat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới
 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 2652

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 322804

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30171364

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên