Bài giảng/ Pháp luật về thuế/ Văn bản pháp luật về thuế TNDN / nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn #luatsudotronghien #ngotannguyen

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn / Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: Bài giảng/ Pháp luật về thuế/ Văn bản pháp luật về thuế TNDN / nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn #luatsudotronghien #ngotannguyen
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ - Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
#0909164167 - 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.com


Văn bản Số Ngày ban hành Ngày hết hiệu lực
Luật 14/2008/QH12 01/01/2009  
32/2013/QH13 01/01/2014  
71/2014/QH13 01/01/2015  
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 15/02/2014  
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015  
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015  
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018  
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014  
Thông tư 150/2010/TT-BTC 11/11/2010  
78/2014/TT-BTC 02/08/2014  
25/2018/TT-BTC 01/05/2018  
119/2014/TT-BTC 01/09/2014  
151/2014/TT-BTC 15/11/2014  
96/2015/TT-BTC 06/08/2015  
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 14/09/2015  
04/VBHN-VPQH 11/07/2013  
11/VBHN-BTC 15/05/2017  
66/VBHN-BTC 19/12/2019  #NgoTanNguyen
#0945283038


Lưu ý:Tác giả bài viết: Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn