Bài giảng/ Pháp luật về thuế/ Thuế GTGT / Căn cứ pháp lý #nghiepvuketoan.vn #dogialuat.vn #luatsudotronghien #dotronghien #ngotannguyen

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn / Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: Bai-giang-Phap-luat-ve-thue-Thue-GTGT-Can-cu-phap-ly-nghiepvuketoan-vn-dogialuat-vn-luatsudotronghien-dotronghien-ngotannguyen
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ - Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
法律硕士-律师: 杜仲贤先生
Master of Laws - Lawyers
#0909164167 - 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.comLuật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế - Kiểm soát nội bộ - Phân tích tài chính – BHXH – Quản trị doanh nghiệp – Lao động tiền lương – Thành lập doanh nghiệp – Chữ ký điện tử - Hóa đơn điện tử - Phần mềm kế toán – Soạn thảo hợp đồng – Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO - v/v
 
法律-会计-审计-税务-内部控制-财务分析-社会保险-企业治理-劳动工资-企业设立-电子签字-电子发票-会计软件-会计-起草合同-建立ISO质量管理体系等。

Law – Accounting – Auditing – Taxation – Internal control – Financial analysis – Social insurance – Corporate governance – Labor and salary – Business establishment – ​​Electronic signatures – Electronic invoices – Accounting software Accounting – Drafting contracts – Setting up ISO quality management system – v/v


 
Nội dung Loại văn bản Số hiệu Ngày hiệu lực/ hợp nhất Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 01/01/2009  
31/2013/QH13 01/01/2014  
71/2014/QH13 01/01/2015  
106/2016/QH13 01/07/2016  
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013  
209/2013/NĐ-CP 01/01/2014  
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014  
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015  
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016  
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018  
Thông tư 219/2013/TT-BTC 01/01/2014  
82/2018/TT-BTC 15/10/2018  
25/2018/TT-BTC 01/05/2018  
93/2017/TT-BTC 05/11/2017  
173/2016/TT-BTC 15/12/2016  
130/2016/TT-BTC 01/07/2016  
99/2016/TT-BTC 13/08/2016  
26/2015/TT-BTC 01/01/2015  
193/2015/TT-BTC 10/01/2016  
151/2014/TT-BTC 15/11/2014  
119/2014/TT-BTC 01/09/2014  
141/2013/TT-BTC 30/11/2013  
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 17/06/2015  
01/VBHN-VPQH 28/04/2016  
14/VBHN-BTC 09/05/2018  
#NgoTanNguyen
#0945283038


Lưu ý:


Tác giả bài viết: Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền

Nguồn tin: dogialuat.vn