10:56 ICT Thứ hai, 20/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Kế toán - Tài chính - Accountant - Financial

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ bảy - 07/01/2023 22:46
Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws – Lawyers 0909164167 – 0917303340 hienluatsu10031982@gmail.com

Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws – Lawyers 0909164167 – 0917303340 hienluatsu10031982@gmail.com

Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws – Lawyers 0909164167 – 0917303340 hienluatsu10031982@gmail.com

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢNThạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
法律硕士-律师: 杜仲贤先生
Master of Laws – Lawyers
0909164167 – 0917303340 
hienluatsu10031982@gmail.com

====

Khác với các loại hình DN sản xuất, kinh doanh thông thường, kế toán DN Bất động sản mang đặc thù riêng.

Điều này đòi hỏi kế toán cần nắm vững chế độ kế toán hiện hành và có nhiều kinh nghiệm.

I. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong DN bất động sản

– Công ty môi giới bán bất động sản hưởng hoa hồng.

– Xây dựng bất động sản và bán chung cư theo căn.

– Xây dựng bất động sản đầu tư như góp vốn.

– Môi giới cho thuê nhà.

– Mua nhà rồi bán lại.

II. Để làm được kế toán trong DN bất động sản, bạn cần lưu ý những điểm sau:

– Xác định rõ doanh thu chi tiết của từng loại dịch vụ để hạch toán chi tiết các loại doanh thu dịch vụ.

– Xác định chi phí hình thành giá vốn của dịch vụ bất động sản tương ứng với doanh thu.

– Xác định rõ giá vốn của các loại dịch vụ tương ứng.

III. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lập dự án khả thi, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn

Có TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112…

2. Dự án địa ốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 228 – Đầu tư dài hạn

3. Căn cứ hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng, hóa đơn,… ghi nhận khối lượng tư vấn, thiết kế,… do các nhà cung cấp bàn giao, ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

Nếu công trình, hạng mục công trình của dự án tổ chức đấu thầu, căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, hóa đơn khối lượng hoàn thành, ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả người bán

4. Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công

– Căn cứ vào kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi :

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

– Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất xây lắp hoàn thành thực tế, ghi :

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

5. Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, Ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, phát sinh chi phí bảo lãnh, lãi vay phải trả, ghi:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

6. Khi căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Có TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng

7. Tiêu thụ bất động sản, ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ thì phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây lắp công trình, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 335 – Chi phí phải trả

8. Khi kết chuyển giá vốn sản phẩm, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

9. Đến cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 642 – Chi phí quản lý Doanh nghiệp

10. Cuối kì chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

11. Doanh thu sản phẩm địa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán, ghi

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ 112 – Tiền gửi ngân hàng

Nợ 131 – Phải thu khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nguồn: Sưu tầm


Luật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế - Kiểm soát nội bộ - Phân tích tài chính – BHXH – Quản trị doanh nghiệp – Lao động tiền lương – Thành lập doanh nghiệp – Chữ ký điện tử - Hóa đơn điện tử - Phần mềm kế toán – Soạn thảo hợp đồng – Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO - v/v
 
法律-会计-审计-税务-内部控制-财务分析-社会保险-企业治理-劳动工资-企业设立-电子签字-电子发票-会计软件-会计-起草合同-建立ISO质量管理体系等。

Law – Accounting – Auditing – Taxation – Internal control – Financial analysis – Social insurance – Corporate governance – Labor and salary – Business establishment – ​​Electronic signatures – Electronic invoices – Accounting software Accounting – Drafting contracts – Setting up ISO quality management system – v/v
 

=======

LINK ĐỖ GIA LUẬT====

Nhấn vào đường link để xem các điều luật khác

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Luật thuế TNCN

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Luật Quản lý thuế

Thống kê đường dẫn tải văn bản/ bài viết liên quan Luật Quản lý thuế

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật hình sự

 

 

 

 

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật lao động

 

 

 

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật dân sự

 

 

 


Link các văn bản/ bài viết liên quan đến Bộ Luật dân sự

Link các văn bản/ bài viết liên quan đến Doanh nghiệp - kinh doanh - thương mại

===
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:
 
- Dịch vụ tư vấn thành lập, giải thể, thay đổi thông tin doanh nghiệp
- Dịch vụ làm hồ sơ thuế ban đầu
- Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo thuế, kế toán, kiểm toán, lao động tiền lương, BHXH
- Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử
- Cung cấp phần mềm kế toán
- Tư vấn soạn thảo, rà soát, kiểm tra nội dung các loại hợp đồng
- Tư vấn soạn thảo các quy trình liên quan kế toán – thuế
- Phân tích tình hình tài chính
- Tư vấn, soạn thảo hệ thống quản trị lao động, tiền lương
- Tư vấn, soạn thảo quy chế hoạt động doanh nghiệp
- Tư vấn pháp luật các lĩnh vực, thực hiện các dịch vụ pháp lý, tranh tụng tại Tòa án các cấp các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế, Hôn nhân gia đình.
- Thiết kế in ấn
- Thiết kế website


TẬN TÂM - BẢO MẬT - CHUYÊN NGHIỆPNHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhậtLINK NHÉ ===> TỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO

 


Lưu ý:

 

Tác giả bài viết: Thạc sĩ – Luật sư: Đỗ Trọng Hiền 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws – Lawyers 0909164167 – 0917303340 hienluatsu10031982@gmail.com - Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: #tronghien; #luatsudotronghien; #hien.lawyer2015@gmail.com; #0909164167; #0917303340; #nghiepvuketoan.vn; #dogialuat.vn; #hienluatsu10031982@gmail.com; #tuvanlaodong; #tuvantienluong; #soanthaohopdong; #tuvanthue; tuvanketoan; #DoTrongHien.Lawyer; #ngotannguyen; #ngotannguyen2205@gmail.com; #0945283038; #hoadondientu; #phanmemketoan; #kiemtoan; #kiemsoatnoibo; #dotronghien; #dansu; #hinhsu; #hanhchinh; #chukydientu; #chukyso; #thanhlapdoanhnghiep; #khoinghiep; #dogialuat; #chiasekienthucthueketoanluat; thuvienphapluatonline; #chinluamientay; #matdang; #hinhsu; #dansu; #hanhchinh #boluathinhsu #toituyentruyenvanhoaphamdoitruy #xuphatviphamhanhchinh #xylyhinhsu #nguoithihanhcongvu #phongchongdichcovid19 #thuvienphapluatonline #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #dotronghien #ngotannguyen #nghiepvuketoan #doanhnghiepsieunho #doanhnghiepnho #doanhnghiepvua ​#thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #giancachxahoi #covid19 #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #luatquanlythue #cuongchethue #thihanhquyetdinhhanhchinhthue #bienphapcuongchehanhchinhthue #luatquanlythue #cuongchehoadon #thuetncn #tncndautuvon #thunhapchiuthuetncn #danhbacucthuehcm #chinhsachhotronguoinopthue #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #luatdoanhnghiep2020 #thanhtoancophandadangky #luatdoanhnghiep #hoanthuegtgt #thuetndntamtinh #thuetndn #hoadondientu #tt782021ttbtc #quyettoanthuetncn #thuetncn #thunhapchiuthuetncn #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #f0khoibenh #thuef0chamsocbenhnhan #xuphatviphamhanhchinhxangdau #HOADONDIENTU #THONGTU782021 #ND1232020 #nq4062021 #miengiamthue2021 #tinhoccoban #excel #danhsothututrongexcel #taphuanhoadondientu #hoadondientu #htkk #hoadondientu, #thuvienphapluatonline, #nghiepvuketoan, #dotronghien, #chukyso, #hoadondientu, #phanmemketoan, #luatsudotronghien, #nghidinh123, #thongtu782021 #namsinhmattich #thongtu802021btc, #htkk, #phanmemkkhaithue, #nangcaphtkk, thongtu802021btc, nghidinh1262021, luatquanlythue2019, xuluhoadondientusaisot, phanmemketoan, vacom, #XML, #iTaxViewer, #hosothuedientu, #trogiupphaply, #ngayphapluatvietnam
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 116


Hôm nayHôm nay : 14185

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 445300

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30786033

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên