Công văn số 2033/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v Hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư

Đỗ Trọng Hiền 0909164167 hien.lawyer2015@gmail.com

Đỗ Trọng Hiền 0909164167 hien.lawyer2015@gmail.com

Công văn số 2033/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v Hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư
Công văn số 2033/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/05/2018 v/v Hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư

Tác giả bài viết: Đỗ Trọng Hiền - sưu tầm

Nguồn tin: Website Bộ Tài chính