Bài giảng/ Pháp luật về thuế/ Thuế suất là gì / nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn #luatsudotronghien #ngotannguyen

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Thạc sĩ - Luật sư ĐỖ TRỌNG HIỀN - 0909164167 - hienluatsu10031982@gmail.com

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn / Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền trân trọng chia sẻ bài viết: Bài giảng/ Pháp luật về thuế/ Thuế suất là gì / nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn #luatsudotronghien #ngotannguyen
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ - Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
#0909164167 - 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.comLà mức thuế phải nộp trên giá tính thuế/ thu nhập tính thuế. Định mức thuế phải nộp này thường được áp dụng là tỉ lệ %.
Thuế suất là tỉ lệ xác định mức thuế phải thu theo tỉ lệ phần trăm của đối tượng tính thuế
- Tỉ lệ cố định:
Thuế suất là mức thuế phải thu do Nhà nước quy định. Thuế suất gồm hai loại: thuế suất tỉ lệ và thuế suất định mức.
Thuế suất tỉ lệ xác định mức thuế phải thu theo tỉ lệ phần trăm của đối tượng tính thuế. Ví dụ: Mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10%, 0% được tính trên thành tiền.
Thuế suất cố định xác định mức thuế phải thu theo số thu cụ thể. Ví dụ: mức thu thuế của hộ kinh doanh cá thể, được áp dụng bằng 1 số cụ thể hàng năm,hàng tháng hay hàng Quý.
- Lũy tiến từng phần:
Thuế suất lũy tiến từng phần là biểu thuế gồm nhiều bậc, ứng với mỗi bậc của cơ sở thuế là một mức thuế suất tương ứng, theo đó, thuế suất tăng dần theo từng bậc thuế. Thuế được tính từng phần theo bậc thuế và mức thuế suất tương ứng của từng bậc, số thuế phải nộp là tổng số thuế tính cho từng bậc.
Ví dụ: Thuế TNCN
- Lũy tiến toàn phần:
Cũng giống với thuế luỹ tiến từng phần vì cũng được tính gồm nhiều bậc khác nhau. Mức thuế suất sẽ ứng với mỗi bậc và thuế suất sẽ dần tăng lên khi cơ sở tính thuế tăng. Tuy nhiên, số thuế bạn phải đóng sẽ được tính bằng cách lấy toàn bộ cơ sở quy định thuế áp dụng với mức thuế suất tương ứng.
Ví dụ: Thuế thu nhập từ đầu tư vốn, thuế thu nhập từ bản quyền, thuế thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp.
- Thuế suất tuyệt đối: Là loại thuế suất được ấn định bằng một con số cố định, tuyệt đối trên một đơn vị của đối tượng tính thuế.
Ví dụ:
Thuế nhập khẩu:
Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp theo mức thuế tuyệt đối  
=
Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tuyệt đối  
x
Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa  
x
Tỷ giá tính thuế
 
Thuế suất thuế bảo vệ môi trường là thuế suất tuyệt đối, nghĩa là mức thuế được ấn định bằng một mức tuyệt đối dựa trên đơn vị vật lý của cơ sở thuế.
Thuế bảo vệ môi trường đối với than 30.000 đồng/tấn; 1 lít xăng phải chịu thuế 1.000 đồng…
Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14#NgoTanNguyen

#0945283038Lưu ý:


Tác giả bài viết: Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn