18:41 ICT Thứ sáu, 06/12/2019

Trang nhất » Tin Tức » Pháp luật & Đời sống xã hội » Pháp luật

Ảnh không minh họa

Điều kiện về chủ thể của người khởi kiện trong vụ án hành chính

Người khởi kiện là thuật ngữ chỉ tư cách của cá nhân hay cơ quan, tổ chức khi tham gia tố tụng trong vụ án hành chính. Tại khoản 6 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 quy định: “Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri”. Điều 5 cũng quy định: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Ảnh không minh họa

Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện

Trong quá trình khởi kiện vụ án hành chính, pháp luật quy định cho người khởi kiện những quyền và nghĩa vụ nhất định, một trong những quyền rất quan trọng là quyền quyết định và tự định đoạt.

Ảnh không minh họa

Quyết định và hành vi hành chính: Đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính

Luật Tố tụng hành chính năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu đúng đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính. Thực tế cho thấy, việc xác định đúng đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính không phải là chuyện dễ dàng đối với người dân, kể cả công chức nhà nước. Vấn đề này, một mặt do hoạt động quản lý hành chính nhà nước hết sức đa dạng, phức tạp, nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều chủ thể được nhà nước giao quyền quản lý, cho nên các chủ thể này được quyền ban hành quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) để quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và đơn vị cho nên rất đa dạng các loại QĐHC, HVHC; mặt khác, do nhận thức về QĐHC, HVHC xưa nay lại có nhiều cách hiểu khác nhau và chưa có sự thống nhất, do đó việc xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính cũng gặp nhiều khó khăn.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc cũng là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là một loại quyết định đặc biệt thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, được định nghĩa theo khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2010: “… là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình”.

Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính

Theo khoản 2 điều 28 Luật tố tụng hành chính thì khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cũng là một trong những khiếu kiện thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Loại đối tượng này được quy định cụ thể tại Điều 26 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Điều 27 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ảnh không minh họa

Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh - Đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính

Một trong những loại quyết định dù không phải là quyết định hành chính nhưng vẫn là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính, đó là Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích về loại quyết định này để độc giả thấy rõ hơn.

Ảnh không minh họa

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Ảnh không minh họa

Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án nhân dân theo cấp Tòa án và theo lãnh thổ

Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án là quyền hạn và trách nhiệm của Tòa án trong phạm vi chức năng của mình tiến hành xem xét, đánh giá và ra phán quyết đối với các đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo trình tự thủ tục tố tụng do pháp luật quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện. Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án gồm có 3 loại: thẩm quyền theo vụ việc, thẩm quyền theo cấp Tòa án và thẩm quyền theo lãnh thổ. Các loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Điều 28 Luật tố tụng hành chính 2010 đã được trình bày ở các bài viết trước, phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án theo cấp Tòa án và theo lãnh thổ.

Ảnh không minh họa

Hình thức đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khi thực hiện khởi kiện vụ án hành chính, cá nhân, cơ quan, tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và trình tự của việc khởi kiện mà khởi đầu là phải có đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện là thủ tục bắt buộc đối với mọi trường hợp khởi kiện.

Ảnh không minh họa

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong giai đoạn khởi kiện vụ án hành chính

Ở các bài trước, Quý độc giả đã được giới thiệu và khái quát về các vấn đề cơ bản của tố tụng hành chính như điều kiện về chủ thể khởi kiện, đối tượng khởi kiện, thẩm quyền tòa án, thời hạn, thời hiệu khởi kiện… Bài viết này tiếp tục giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong giai đoạn khởi kiện vụ án hành chính. Giai đoạn khởi kiện ở đây được hiểu là quá trình kể từ khi người khởi kiện quyết định mình sẽ khởi kiện vụ án hành chính cho đến khi họ thực tế nộp đơn khởi kiện lên Tòa án. Trong giai đoạn này người khởi kiện có những quyền và nghĩa vụ nổi bật như sau:

Ảnh không minh họa

Thủ tục nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác, khi quyền lợi ích hợp pháp đó bị xâm phạm. Để khởi kiện vụ án hành chính, công dân phải làm đơn khởi kiện, kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Ảnh không minh họa

Vấn đề trả lại đơn kiện trong tố tụng hành chính

Khi không đồng ý với một quyết định hành chính hay hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thì cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết.

Ảnh không minh họa

Quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện trong vụ án hành chính

Qua các bài viết trước, khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy vụ việc và đơn khởi kiện đúng theo quy định của pháp luật thì Tòa án phải tiến hành thủ tục tiếp theo là thụ lý vụ án. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nhận được đơn khởi kiện Tòa án có thẩm quyền cũng thụ lý vụ án, có những trường hợp Tòa án không chấp nhận thụ lý bằng việc trả lại đơn khởi kiện cho đương sự. Tại Điều 109 Luật Tố tụng hành chính có quy định về những trường hợp trả lại đơn khởi kiện trong vụ án hành chính như sau:

Ảnh không minh họa

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được tiến hành sau khi có Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của Tòa án có thẩm quyền. Khi tham gia phiên tòa sơ thẩm, người khởi kiện có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Ảnh không minh họa

Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính – Những điều người khởi kiện cần biết

Theo Điều 173, Luật Tố tụng hành chính (TTHC): “xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị”. Theo đó, chúng ta hiểu rằng việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính diễn ra khi có một trong hai điều kiện là kháng cáo hoặc kháng nghị.

Ảnh không minh họa

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính

Trong các vụ án hành chính, có những sai lầm, thiếu sót có thể phát hiện ngay khi bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, cũng có những sai lầm, thiếu sót được phát hiện khi bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, đối với những bản án, quyết định này cần được khắc phục theo các thủ tục khác, đó là thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Ảnh không minh họa

Quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện trong việc thi hành bản án, quyết định hành chính

Khi các cá nhân, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án bằng bản án hoặc quyết định là hết sức quan trọng, nhưng chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bên thắng kiện còn phải đòi hỏi bản án, quyết định đó được thi hành trên thực tế.

Ảnh không minh họa

Luật Luật sư 2006 - SĐBS 2012

Thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, chữ ký số, token, chứng thư số, báo cáo thuế qua mạng, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, quyết toán thuế, in ấn hóa đơn, hóa đơn, thành lập doanh nghiệp

Văn bản nổi bật tuần qua (17 – 22/11)

Trong tuần qua (từ ngày 17 – 22/11/2014), Thư Viện Pháp Luật đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật, cụ thể như sau:

Ảnh không minh họa

Năm lý do để áp dụng quyền im lặng

Xung quanh vấn đề luật hóa quyền im lặng, đã có ý kiến cho rằng cần phải cân nhắc trong thời điểm hiện nay.

Ảnh không minh họa

Rao bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật

Thông tin cá nhân của chủ thuê bao không phải là thông tin có thể công khai hoặc rao bán như một loại hàng hóa; việc rao bán các thông tin cá nhân của chủ thuê bao là vi phạm pháp luật.

Cán bộ thi hành án bị tình nghi chiếm đoạt tiền tỷ

Cán bộ thi hành án bị tình nghi chiếm đoạt tiền tỷ

Đoàn bị cho là đã lợi dụng công việc thi hành án của mình để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng để cá độ.

Ảnh không minh họa

Doanh nghiệp được lợi gì với Nghị định mới về thuế?

Doanh nghiệp cũng như người dân sẽ được hưởng những lợi ích gì với các quy định mới tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi cùng lúc 4 Nghị định về thuế?

Ảnh không minh họa

Giảm thủ tục hành chính, nhưng thời gian không giảm!

Đó là ý kiến được nêu ra tại Hội thảo lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính của ngành Công Thương diễn ra tại Hà Nội ngày 29-9.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50


Hôm nayHôm nay : 2810

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20316

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8307711

PHẦN MỀM ĐỌC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Công bố bản án, quyết định của tòa án

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao lưu trao đổi nghiệp vụ. Ngoài ra trang web còn có những tiện ích phục vụ thành viên...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến www.nghiepvuketoan.vn từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Công cụ tìm kiếm

Khác

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tra cứu hóa đơn
Diễn đàn Nghiệp vụ kế toán
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật
Phần mềm kê khai thuế
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
Trang web đăng ký mã số thuế TNCN
Tra cứu thông tin Người Nộp Thuế
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÈ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trang web Tổng Cục Thuế

Đăng nhập thành viên